Equip

Tota la comunitat educativa treballem plegats per a l’educació i benestar dels nostres alumnes.

 • Equip Directiu

Director: Domingo Espot Jubilla
Cap d’estudis: Joaquim Tubert Mauné
Secretària: Patricia Sabatés Rodríguez
Coordinador pedagògic: Carme Pons Saura

 • Coordinacions de cicle
 • Departaments
  • Llengua i Literatura catalana:
   Rachid Aghmir
   Eva Torrente
   Vicent Santamaria
   Carme Martínez
  • Llengua i Literatura castellana:
   Elies Carles
   Silvia Badía
  • Francès:
   José Gómez
  • Anglès:
   Laia Font
   Carme Pons
   Lou Sanz
   M. Lourdes Gabriel
  • Biologia i Geologia:
   Ione González
   Daniel Miñano
   Joaquim Tubert
  • Física i Química:
   Alex Blasi
   Glòria Brau
  • Aula d’acollida:
   Gemma Casas
  • Geografia i Història:
   Marisa Escuer
   Gerard Gómez
  • Filosofia:
   Vanessa Benavente
  • Matemàtiques:
   Maria Velia Anderlini
   Joan Bozzo
   Cristina Lafuente
   Hanna Sopivnyk
  • Educació Física:
   Sandra Rovira
   Carlos Castro
  • Clàssiques:
   Sara de Bladó
  • Religió:
   Elvira Ferrer
  • Psicopedagogia:
   David Santos
  • Tecnologia:
   Domingo Espot
   Sara Jiménez
   Gemma Sábado
  • Economia:
   Patricia Sabatés
  • Música:
   Imma Solé
  • Educació visual i plàstica:
   Ariadna Goñi
   Carmen Olivares
 • Tutories
  • 1 ESO A: Rachid Aghmir
  • 1 ESO B: Elies Carles
  • 1 ESO C: Daniel Miñano
  • 1 ESO D: Gemma Sábado
  • 2 ESO A: Eva Torrente
  • 2 ESO B: Glòria Brau
  • 2 ESO C: Hanna Sopivnyk
  • 3 ESO A: Laia Font
  • 3 ESO B: Àlex Blasi
  • 3 ESO C: Carlos Castro
  • 4 ESO A: Vicent Santamaria
  • 4 ESO B: Sandra Rovira
  • 4 ESO C: Silvia Badia
  • Aula d’Acollida: Gemma Casas
  • 1 BAT : Arnau Aina i M. Lourdes Gabriel
  • 2 BAT : Lou Sanz
 • Consell escolar
 • Personal d’Administració i Servei (PAS)
  • Conserge: Anna Delgado
  • Auxiliar administrativa: Mercè Lahoz
 • Personal educatiu
   • Integradora social: Ana Andrés
 • SIEI
   • Psicopedagog: David Santos
   • Psicòleg: Nathan Muñoz
   • Educadora: M. Àngels Faidella