El centre

La tasca fonamental de l’lnstitut Montjuïc com a Centre educatiu és educar, formar i instruir l’alumnat; això vol dir desenvolupar tant la seva personalitat com ensenyar-lo a ser lliure, a estar capacitat per decidir pel seu propi futur i incidir en la societat en la qual visqui.

El centre de tots els esforços i treballs és l’alumne/a com a persona membre d’una família, veí/ïna d’un barri i ciutadà/ana d’una ciutat i d’un país.

L’lES Montjuïc es defineix com a:

  • Públic
  • Català
  • Pluralista
  • Actiu
  • Participatiu
  • Inclusiu
  • Projectiu
  • Dialogant
  • Innovador