Enquesta Naturals 1r ESO

Per tal de millorar les classes de ciències de cara a altres cursos i per tal de veure que pensen els alumnes sobre la metodologia emprada, a final de curs els demanem que contestin una enquesta. D’aqui s’elabora un informe per intentar millorar de cara al curs següent.

Llegeix més»

Science project.Lysinibacillus sphaericus

LYSINIBACILLUS SPHAERICUS
Lysinibacillus sphaericus is a Gram positive bacterium in the floor, mesophyll that born naturally. It was isolated of a screw place in China on 1987.
In extreme conditions Lysinibacillus sphaericus can produce endospores (that are cells that its function is secure the surviving of the… Llegeix més»