Llistes d’admesos, llibres de text i altres informacions

Llistes definitives d’ESO a 7/7/2020

Llista d’alumnes preinscrits: INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME

Llista Alumnes assignats amb primera petició a 07/07/2020: INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

Llista alumnes en llista d’espera: INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

Llistes definitives de batxillerat a 7/7/2020

Llista d’alumnes preinscrits: INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME_batx

Llista alumnes assignats batxillerat a 7/7/2020: INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES_batx

Llibres de text curs 20-21

Correcció a 3/7/20: S’ha modificat el llistat de llibres. Comproveu la nova llista per si els havíeu encarregat. Disculpeu les molèsties.

ESO: Llibres ESO curs 20-21. Llibres ESO curs 20-21 Corregit

Batxillerat: Llibres Batxillerat 20-21. Llibres Batxillerat 20-21 Corregit

Calendari de retorn de llibres de text i buidat de taquilles:

Per tal de garantir la seguretat i evitar aglomeracions en els espais del centre, cada grup-classe s’ha dividit en dues franges horàries, segons el primer cognom dels alumnes.

Podeu trobar el calendari i les franges horàries al document següent: Calendari retorn llibres de text