Organigrama

Equip directiu

Direcció: Marta Mañes

Prefectura d’estudis: Domingo Barbero
Secretaria: Maria Gisbert
Coordinació Pedagògica: Mariola Grande

Caps de Departaments:

 • Ciències Naturals: Marian Querol
 • Ciències Socials: Cristina Herrero
 • Clàssiques: Victòria Bescós
 • Educació Física: José Bautista
 • Filosofia: Adolfo Herrera
 • Física i Química: Victòria Navas
 • Llengua Castellana: Glòria Martínez
 • Llengua Catalana: Bartomeu Clapés
 • Llengües estrangeres: Ana Salazar
 • Matemàtiques: José M. Castañar
 • Música: Rosa Larrotcha
 • Psicopedagogia: Júlia Espin
 • Tecnologies: Núria Rovira
 • Visual i Plàstica: Ana Garcia

Tutories d’ESO

 • 1A: Asun Pérez
 • 1B: Estela Torres
 • 1C: Vera Serra
 • 1D: Esperança Grau
 • 2A: Jordi Fernández
 • 2B: Àlex Fernández
 • 2C: Pilar Alvárez
 • 2D: Montse Vila
 • 3A: Àngels Antonell
 • 3B: Félix Pérez
 • 3C: Albert Batlle
 • 3D: Lluís Massip
 • 4A: Miguel A. Lorenzo
 • 4B: Helena Reig
 • 4C: Gabriel Almirante
 • 4D: Toni Cantillo
 • 4P: Alícia Hernández

Tutories de batxillerat

 • 1A: Ingrid Pujó
 • 1B: Nemesia Córdoba
 • 1C: Eva Solé
 • 2A: Carme Pla
 • 2B: Ana Salazar
 • 2C: Núria Trilla

 

Tutories Tècniques

 • Aula d’acollida i alumnes d’incorporació tardana: Núria Gutierrez
 • Escola Verda: Mariola Grande
 • Coordinació ILEC i Biblioteca: Montse Ponce
 • Gestió Informàtica: Miriam Sendra
 • Comissió de Convivència: Júlia Espin
 • Màster del Professorat de Secundària: Victòria Bescós
 • Alumnes Pendents d’ESO: Toni Cantillo
 • Alumnes Pendents de batxillerat: Bartomeu Clapés

Coordinacions

 • 1r ESO: Esperança Grau
 • 2n ESO: Jordi Fernández
 • 3r i 4t ESO: Mariola Grande
 • Batxillerat: Eva Solé
 • Extraescolars: Asun Pérez
 • Informàtica: Miquel Àngel Lorenzo i Jorge de Arriba
 • Lingüística (LIC): Bartomeu Clapés
 • Riscos Laborals: Gabriel Almirante
 • Arts Escèniques: Isabel Núñez