Què fem

 • Participem en el  Projecte ILEC ( Impuls de la lectura), promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Participem en el Projecte MSchools, una iniciativa de Mobile World Capital amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya a través de la programació d’aplicacions per a dispositius mòbils a l’assignatura Informàtica 4tESO.
 • Oferim la possibilitat a les famílies d’adherir-se al Projecte SORELL ( Reutilització de llibres de text)
 • Formem part de la XESC ( Xarxa d’Escoles per  la Sostenibilitat de Catalunya)
 • Compartim,  amb les escoles adscrites a l’institut, un projecte comú de millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Participem en intercanvis d’alumnes a l’estranger; entre ells, el de Fingal (Irlanda)-el Prat, organitzat per l’Ajuntament.
 • El centre ha rebut diversos reconeixements, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat i nombrosos premis: CIRIT (40 premis), INJUVE (13 premis) dos aconseguits el curs 2012-13 i d’altres. El mes de desembre de 2012 va rebre dues mencions honorífiques, del Ministeri d’Educació i del de Joventut, com a participants destacats en la promoció de la recerca entre els joves en els darrers 25 anys. Ens ha estat concedit tres vegades el “Premi CIRIT al centre  per fomentar l’esperit científic del jovent”; el darrer, el curs 2010-2011.
 • Des del curs 2009-2010  som Centre Formador d’Estudiants en Pràctiques del Màster de Professorat de Secundària.
 • Comptem amb Servei d’Orientació Acadèmica i Professional i amb Servei d’Atenció Psicopedagògica.
 • Oferim un servei de mediació.
 • Organitzem activitats complementàries, culturals i esportives: setmana de la ciència, concursos literaris per Sant Jordi, exposicions artístiques, actuacions musicals i  teatre, conferències, viatges d’estudis, jornades esportives, esquiada…
 • Fem sortides programades amb finalitats acadèmiques, esportives i tutorials.
 • Celebrem festes populars: Castanyada , Nadal, Sant Jordi….
 • Establim canals de comunicació i informació periòdicament amb les famílies, a través de les reunions d’inici de curs i de les entrevistes individuals del tutor o tutora amb els pares i mares.
 • L’AMPA del centre organitza diverses activitats extraescolars per atendre la demanda de les famílies. Entre d’altres s’ofereixen tallers d’estudi assistit i els tallers de robòtica.
 • L’alumnat pot fer el seguiment de moltes de les classes des de casa a través de blocs de les assignatures, dels cursos del moodle i de pàgines web, creades pel professorat per facilitar-los l’estudi……

confer1