Inventem per a la sostenibilitat amb l’escola Bernat Metge

El desembre de 2018 es va signar el conveni de col·laboració del programa IntersECCions, entre diferents agents educatius del Prat.
Com a participants del Laboratori Cientificotecnològic, hem posat en marxa una línia de treball amb escoles de primària, dintre del projecte Inventem per a la sostenibilitat.
En les hores destinades a l’Aprenentatge Basat en Projectes, els alumnes de 2n d’ESO han creat diversos videojocs de temàtica mediambiental fent servir programació amb Scratch. Les creacions es van exposar a l’institut, durant la Setmana de la Ciència.
L’experiència creativa adquirida pels nostres alumnes, l’han volgut compartir en una trobada amb els alumnes de 4t primària de l’Escola Bernat Metge.
Tots han aportat les seves idees i han ajudat els seus companys de primària a avançar en el disseny i la creació del seu propi videojoc, en una activitat motivadora que té com a eix principal l’aprenentatge entre iguals.
Ha estat una jornada molt profitosa i engrescadora per a tots!