‘Vivint l’Impressionisme’ treball interdisciplinari a 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO de l’IEA Oriol Martorell, com a crèdit de síntesi del passat curs 2016-17, se’ls va proposar de fer un projecte de treball interdisciplinari a l’entorn d’un quadre impressionista que cadascú havia de triar. Els alumnes havien de fer un marc teòric que recollís la biografia del pintor, el context històric i el context de l’obra en si, el seguiment del quadre i les tècniques i materials emprats. També se’ls va proposar una part pràctica, que havia de recollir l’explicació del quadre des d’un enfocament matemàtic, un microrelat i un poema que l’obra els suggerís, una composició musical, un moviment o coreografia que el representés i una fotografia que fos un reflex o evolució del quadre.

Aquest treball també el podeu trobar compartit dintre la pàgina de recursos didàctics de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (Xtec), anar a la pàgina>>

Made with Padlet