P3 TREBALL DE LA PINÇA

Cada setmana treballem amb material diferent i divertit <<TREBALL DE LA PINÇA>>

Per tal de potenciar la coordinació oculo-manual treballem la precisió, la força i la presió realitzada amb les mans i els dits