Trets d’identitat

L’equip docent de la nostra escola treballa amb la finalitat d’educar i formar els nostres alumnes en uns valors que creiem primordials.

Treballem els següents trets i valors:

PLURILINGÜE                                                                          

L’escola és plenament respectuosa amb l’aplicació del marc legal referent al règim lingüístic del sistema educatiu del país. La nostra llengua d’aprenentatge i vehicular és la llengua catalana. L’ensenyament que es fa del castellà i de la llengua anglesa a la nostra escola està definit al nostre Projecte Lingüístic.

INCLUSIVA, DE COHESIÓ I D’IGUALTAT

Volem transmetre el fet de viure la diferència com un factor positiu. Això implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i que obtingui una resposta ajustada a les seves necessitats. Volem que els nostres alumnes visquin la diferència com un factor inclusiu i que entre tots siguem capaços de cercar formes adients per respondre a la diversitat i de reduir les dificultats d’aprenentatge.

COEDUCACIÓ

La nostra escola treballa amb platejaments basats en la coeducació. Plantejaments que ajuden a aconseguir que l’infant no es trobi marginat per la seva condició sexual, realitzant les mateixes responsabilitats de treballs i jocs que els faci descobrir la seva igualtat com a persones.

ACONFESSIONALITAT

L’escola Marta Mata com a pública, rep alumnes de tots els estaments socials amb ideologia i sentiments diversos, per tant, respecta aquesta independència familiar, i  es defineix com aconfessional, tot garantint el respecte a totes les religions i tendències ideològiques.

PARTICIPACIÓ

Promovem activitats on pugui participar tota la comunitat educativa, potenciant la responsabilitat i fomentant el sentit de pertinença.

ARRELADA A L’ENTORN

Fomentem la inserció dels alumnes a l’entorn social on viuen. Col·laborant amb entitats de la ciutat: l’Ajuntament i altres centres. Participant en les activitats que es programen des d’aquestes entitats. A l’escola es fomenten els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts, tan històrics, com culturals, com de tradicions populars. Així com el respecte a les altres cultures i societats.

LÍNIA METODOLÒGICA

Dur a terme un aprenentatge actiu i crític, ben inserit en el medi social que ens envolta. Procurar fomentar la curiositat de l’alumne en pro d’un ensenyament científic i no dogmàtic. Donar importància tant a la relació educativa, com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics. Estimular el treball en grup i col·laboratiu per part dels alumnes i dels mestres per desenvolupar els aspectes de sociabilitat.

PARTICIPACIÓ

Promovem activitats on pugui participar tota la comunitat educativa, potenciant la responsabilitat i fomentant el sentit de pertinença.

PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

L’escola respecta l’evolució de l’alumne en el sentit de no imposar-li cap concepció política. D’altra banda, estimula els valors d’una societat democràtica.