L’escola

Aquesta secció conté diferents pàgines a les que podeu accedir-hi des dels botons del menú de l’esquerra. Hi trobareu les següents informacions:

  • La nostra ubicació
  • Els nostres trets d’identitat
  • L’equip de professionals de l’escola
  • Els representants de l’escola i l’Ampa que formen el consell escolar
  • El calendari del curs amb horaris, dies lectius, festes i dies de lliure disposició.
  • El material i quotes escolars
  • Informacions referides a la salut (medicaments, al.lèrgies.).