Com funciona Infantil?

Durant l’etapa d’Infantil s’afavoreix l’adquisició d’hàbits, rutines que permetin una major autonomia i seguretat i facilitem eines basades en l’aprendre a aprendre, que inclouen també l’educació en valors i la gestió de les emocions.

El dia a Infantil comença amb els estiraments Tirabuixó. Aquest projecte pretén restablir la relació entre cos, ment i esperit que sovint estan desconnectats. Els beneficis van molt més enllà dels efectes físics dels estiraments: per una banda, fomenta una millor predisposició al treball i l’aprenentatge a la escola i també permet gestionar millor les emocions i situacions complicades que generen estrès. I com a últim, millora la sociabilitat i el besnestar en general dins l’àmbit escolar.

El dia segueix amb l’activitat del com estem i continuem amb el moment dels hàbits i rutines tan necessari per afavorir l’autonomia dels petits.

La jornada combina activitats que requereixen una mica més d’atenció amb altres propostes més lliures i permeten en tot moment la manipulació, experimentació i un aprenentatge vivencial a través dels espais de treball i els tallers intercicle.

L’educació emocional és present a l’escola ja des de P3. Hi és des del primer moment: del primer hola fins a l’últim instant aprenem a gestionar les nostres emocions dia a dia de manera tàcita.

El nostre objectiu és conèixer tots els alumnes i donar-los allò que necessiten. No són només els nens els qui s’hi han d’adaptar, sinó que també som les mestres qui ho hem de fer i en tot moment tenir present el que cada nen o nena necessita.

El dia a dia a l’Escola està ple de moments únics i irrepetibles, són instants que fan que tot el que vivim ens faci créixer i avançar. Es combinen activitats de diferents tipus, unes més lliures, les altres una mica més dirigides, però totes elles permeten atendre i respectar els diferents ritmes i necessitats. Us agradaria saber-ne una mica més? Doncs seguiu aquest enllaç: Un dia a P3