Coneix l’escola

 

L’escola Marta Mata va néixer l’any 2003 en barracons a la zona de Mas Quintana. L’any 2007 va estrenar l’edifici actual. Imparteix els ensenyaments de Educació Infantil (de 3 a 6 anys) i  Educació Primària (de 6 a 12 anys).

La nostra escola es caracteritza per:

ESCOLA PROPERA:

Som una escola que promou i afavoreix la participació de les famílies en la vida del centre. Realitzem activitats conjuntes amb tota la comunitat educativa i així teixim complicitats entre tots els estaments que formem l’escola.

ESCOLA HUMANA:

El benestar i el creixement personal dels nostres alumnes és la base del nostre projecte. Aprenem d’ells i els ajudem a aprendre adequant-nos al seu ritme i donant-los eines perquè sàpiguen transformar la informació en coneixement.

Treballem i reforcem valors com el respecte, la solidaritat i la tolerància. Acompanyem els alumnes en el seu creixement emocional i així poder conèixer el seu passat i present i construir el seu futur.

No ens fan por els conflictes. Afrontar-los i treballar per buscar una solució ens fa créixer com a persones.

ESCOLA INCLUSIVA:

Som una escola que acull tot l’alumnat i valorem la riquesa de l’heterogeneïtat a l’aula.

L’atenció a la diversitat i el camí cap a la inclusió són indiscutibles i formen part d’un procés sense fi. És un valor afegit propi que comporta centrar l’atenció en reduir o eliminar barreres per a l’aprenentatge i la participació a l’aula.

Cada alumne és diferent i, com a tal, l’ajudem a progressar tenint cura del ritme d’aprenentatge personal, vetllem per la seva autonomia i socialització i li donem les eines necessàries per créixer i ser capaços de desenvolupar-se en el món que els envolta.