PLA D’OBERTURA I PLA DE CONTINGÈNCIA

A l’apartat de la pàgina web: pla d’obertura i pla de contingència trobareu el pla d’obertura i el pla de contingència.

Aquests plans han estat validats per inspecció al juliol de 2020, pel consorci la setmana passada i aprovats en Consell d’Escola el 3 de setembre de 2020.

En el pla d’obertura trobareu tota la informació respecte a horaris i portes d’entrades i sortides, les mesures de protecció i prevenció, us demanem que ho respecteu pel correcte funcionament de l’escola a partir de dilluns 14.

La declaració responsable no està activada ja que el Consorci d’Educació ens ha assegurat que ens la farà arribar al llarg d’aquesta setmana. Tan bon punt arribi, l’activarem.

Us volem aclarir que no hem pogut fer-ho arribar abans ja que, al llarg de l’estiu, el Departament ens ha fet variar d’escenari diverses vegades.

També trobareu penjada a la web a l’apartat “Documents per famílies”  la circular d’inici de curs (properament) i altres autoritzacions que cal portar signades el primer dia de curs:

–         Autorització de sortides anual (Tots els cursos)

–         Autorització d’ús i recursos digitals per treballar a l’aula (P3 a 3r)

–         Autorització sortides sol (4t a 6è)