Activitats extraescolars

Les extraescolars de l’ escola estan gestionades per l’empresa Closques!

– Serveis Educatius i de Lleure. El seu projecte educatiu està basat en

actituds i valors d’integració i pluralitat en clara sintonia amb el propi

projecte de l’escola. La idea de les activitats extraescolars és contribuir

a la formació dels infants però sempre des d’una vessant lúdica

               www.closques.cat