Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR CURS 20-21:

Presidenta:

 Cristina Guijosa

Cap d’estudis: 

Lara del Rio

Secretària:

Cristina Cortés

Representant de l’Ajuntament:

Jaume Capsada

Representants de mestres:

Esther Costa

Isabel Martínez

Maria Ramon

Isabel Díaz

Georgina Espallargas

Representants de famílies:

Marc Bruguera

Marc Roigé

Toni Campos

Teresa Vila

Jaume López

Representant de l’AFA:

Lara Rubiolo

Represnetant del PAS:

Cristina López

En acord de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adjuntem els certificats dels acords del Consell Escolar curs 21-22:

1.Certificat acords CE 09-09-21

 

En acord de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adjuntem els certificats dels acords del Consell Escolar curs 20-21:

1. Certificat acords CE 09-09-20

2. Certificat acords CE 09-09-20

3. Certificat acords CE 11-11-20

4. Certificat acords CE 27-01-21

5. Certificat acords CE 13-07-21

 

En acord de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adjuntem els certificats dels acords del Consell Escolar curs 19-20:

1. Certificat acords CE 29-10-19

2. Certificat acords CE 28-01-20

3. Certificat acords CE 03-02-20

4. Certificat acords CE 22-05-20

5. Certificat acords CE 03-06-20