Consell escolar

 

En acord de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adjuntem els certificats dels acords del Consell Escolar curs 20-21:

1. Certificat acords CE 09-09-20

2. Certificat acords CE 09-09-20

 

En acord de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adjuntem els certificats dels acords del Consell Escolar curs 19-20:

1. Certificat acords CE 29-10-19

2. Certificat acords CE 28-01-20

3. Certificat acords CE 03-02-20

4. Certificat acords CE 22-05-20

5. Certificat acords CE 03-06-20