Procediment i terminis

Presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària
    del 15 al 24 de març de 2021

Més informació aquí