Consell escolar

             

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Sector administració Sector mares i pares Sector mestres
Jordi Palací (president)
Eli Pujol (cap d’estudis)
M. Carmen Gutiérrez (PAS)
Xavier Castellà (ajuntament)
Santi Amores (secretari)

Anna Bernat
Jaume Cañada
Cèlia Camarasa
Núria Sabaté
Marta Vilalta
Miguel Nieto (representant AFA)
Laura Antequera
Elisabeth Casanova
Rosa Mateu
Lídia Pedra
Ainhoa Planella