Història de l’escola

L’augment de població a Balaguer entre el 1950 i 1970 afavorí la creació d’un nou centre escolar que obrí les seves portes el curs 1974/75.

En els seus inicis l’escola, que s’anomenava “Grup escolar de la Carretera de Castelló”, depenia administrativament del primer centre públic de la ciutat, CN Primo de Rivera, actualment CEIP Àngel Guimerà. En el col·legi hi havia, aleshores, 292 alumnes distribuïts en vuit unitats d’EGB i una de preescolar.

La independització del col·legi data de l’any 1975. Precisament aquest any, l’Ajuntament de Balaguer aprovà de canviar-li el nom, acceptant una proposta que havia fet la Delegació Provincial. Tot i així, la independència no es fa real fins el 23 de març de 1977 en que apareix la publicació de l’ordre ministerial.

El 1979 té lloc la construcció d’un edifici annex dedicat a allotjar els dos cursos de preescolar que es ficaren en funcionament aquell mateix any. Igualment es posà en funcionament una unitat de recuperació que fou suprimida més endavant i després novament recuperada de forma definitiva.

L’any 1985 es van fer petites obres al porxo per construir una aula taller i, al juny del 1989 començaren les obres per dotar el gimnàs d’uns vestidors amb aigua calenta.

El 1998 es van començar les obres per construir les actuals dependències de la biblioteca, el despatx de direcció i la sala de professors al porxo.

L’Escola La Noguera és un centre de titularitat pública pertanyent a la xarxa de centres de la Generalitat de Catalunya. És una escola d’una línia que acull els nivells de 2n cicle d’educació infantil i primària (3-12 anys). Disposem de 3 unitats d’educació infantil i 6 d’educació primària, per tant el centre té 9 grups reconeguts.

La línia metodològica de l’escola situa a l’alumnat com a protagonista del seu procés d’aprenentatge (projectes, espais d’aprenentatge, treball cooperatiu…). Incorporem l’ús de les noves tecnologies (ordinadors, tauletes digitals, robòtica…) a l’aula. Fem una mirada al desenvolupament integral de la persones portant a terme diferents activitats que pretenen acompanyar als infants en el seu desenvolupament integral: filosofia 3-18, psicomotricitat vivenciada, escolta’m, mindfulness… Impliquem a l’alumnat en la presa de responsabilitats i decisions estimulant el sentit crític (tutories d’aula, assemblees de delegats i delegades…). Fomentem la participació de les famílies en el dia a dia escolar.

Som una escola activa, impulsem nombroses activitats didàctiques, culturals i festives; i participem en moltes activitats que ofereixen les entitats, institucions i l’administració local.

L’escola ofereix diferents serveis complementaris: l’acolliment matinal de matí i de tarda, el menjador escolar i les activitats extraescolars organitzades per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA).