CARTA DE COMPROMÍS

La CARTA DE COMPROMÍS és un contracte compartit entre escola i família per ajudar al nostre alumnat a assolir l’èxit educatiu i contribuir a la seva integració escolar i social.