Calendari del curs

Calendari 2019-2020

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

Del 6 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

4 de novembre de 2019

7 de febrer del 2020

4 de maig del 2020

Festes locals:

23 de setembre de 2019

6 de febrer del 2020

Jornada intensiva:

20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020  (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 8 de juny de 2020 es realitza horari intensiu de 9:00h a 13:00h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.