Acollida

Inscripció Servei d’Acollida

                                                                  SOCIS                      NO SOCIS

Servei d’ACOLLIDA:

Matí (8:00h.-9:00h.):                                32 €/mes                      42 €/mes

Migdia (12:30h.-13:30h.):                        32 €/mes                      42 €/mes