Plataforma iEduca

Aquest curs afegim la plataforma iEduca al centre.  L’objectiu és millorar la comunicació amb les famílies i que aquestes puguin estar ben informades!