PROMOCIONS ESCOLA DE GIRONELLA

 

JA NO SÓN A L’ESCOLA

 

Naix. 2009

Naix. 2008

Naix. 2007

Naix. 2006

Naix. 2005

Naix. 2004

Naix. 2003

Naix. 2002

Naix. 2001

Naix. 2000

Naix. 1999

Naix. 1998

Naix. 1997

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓ 2000/2009

Naix. 1997

PROMOCIÓ 2001/2010

Naix. 1998

PROMOCIÓ 2002/2011

Naix. 1999

PROMOCIÓ 2003/2012 

Naix. 2000

PROMOCIÓ 2004/2013 

Naix. 2001

PROMOCIÓ 2005/2014 

Naix. 2002

PROMOCIÓ 2006/2015 

Naix. 2003