Projectes d’anglès.

Tothom coneix la importància que té el domini de l’anglès en els nostres dies i en la nostra societat.
 

Ja fa temps que l’escola es va plantejar el repte de millorar el domini d’aquesta llengua.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu vam tirar endavant una sèrie de projectes que ja estan del tot consolidats a l’escola i que s’han fet notar en els resultats i la millora que ha anat adquirint la mainada del Carrilet.

 
Es va iniciar amb el projecte “Penglish”que consisteix en la introducció de l’anglès a partir de P4 i en treballar amb grups reduïts d’alumnes. 
 
Posteriorment es va introduir el projecte “Create your English”. L’expressió artística (plàstica) de cicle superior s’imparteix en anglès.
 
Com que sabem que l’aprenentatge de qualsevol llengua millora quan es fa servir en situacions de comunicació real, vam participar en un projecte “Comènius”: “People Lifestyles And Communication in Europe” (PLACE). Aquest projecte el varem portar a terme juntament amb una escola de Londres i una altra d’Oslo.