Com es treballa a l’escola

Un dels objectius principals de l’escola és formar persones que es comprometin de forma activa amb la comunitat a la qual pertanyen, que siguin solidàries i tolerants amb el que els envolta, implicades amb els projectes, autònomes, lliures i responsables en les seves actuacions i respectuoses amb els altres. Valors tots ells que són la base per a una societat més justa, més diversa i més democràtica.

Un altre dels objectius principals és aconseguir una formació intel·lectual adient i un bon domini de les capacitats bàsiques.

L’assoliment d’aquests objectius ens porten a organitzar-nos de la següent manera: CLICA AQUÍ

Principis que seguim a l’hora de treballar a l’escola:

captura1

  • Fem servir metodologies actives, l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge, està en constant repte i ha de resoldre diferents problemes de forma creativa i col·laborativa fent servir les noves tecnologies.
  • L’error com a font d’aprenentatge, quan entenem l’error com una part més del procés creatiu i d’aprenentatge. A l’ensenyança tradicional l’error es penalitza, com per exemple als exàmens. En canvi el mètode per excel·lència de la ciència és l’assaig-error. A classe, vivim l’error com un moment de descoberta i consciència de quelcom que no havíem tingut en compte o après. Així què és una oportunitat per aprendre quelcom que ens fa falta per seguir endavant amb el nostre projecte.
  • No contestem les preguntes dels alumnes, sinó que els responem amb altres preguntes, per ensenyar aquests a 4 pensar i a resoldre els seus propis problemes.
  • Mai diem no! Fomentem la creativitat, els infants neixen creatius i el sistema educatiu ha de generar les condicions perquè pugui seguir desenvolupant aquesta creativitat. Nosaltres donem valor a les seves idees i aprofundim en elles investigant i preguntant per tal de què agafin forma i es puguin plasmar en invents o solucions.
  • capturaEs presenten reptes motivadors dissenyats exclusivament als seus interessos, no partim de fitxes. Cada alumne es motiva per motius diferents, així que ens centrem en el procés i no en el resultat. Els alumnes faran allò que més els agradi i des d’allà es despertaran noves necessitats.
  • Repte: Tots els alumnes MOTIVATS! Segons el Dr. Mihaly Csikszentmihalyi , quan les activitats que duen a terme els alumes estan en equilibri entre la dificultat d’aquestes i les capacitats de l’alumne a q u e s t e n t r a e n l ’ e s t a t ò p t i m d’aprenentatge, anomenat flow, on tota la seva atenció i concentració es centra en l’activitat que va a realitzar, treballa en ple rendiment i dóna el millor d’ell mateix.
  • Importància de l’educació emocional: és un complement indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina fonamental de prevenció, ja que molts problemes tenen el seu origen en l’àmbit emocional. L’educació emocional te com objectiu ajudar a les persones a descobrir, conèixer i regular les seves emocions i incorporar-les com a competències.