Projecte de consciència social.

FINALISTA AUTONÒMIC DEL PREMI ACCIÓ MAGISTRAL 2017. VEURE NOTA DE PREMSA AQUÍ.

Dedicatòria.

A tot l’alumnat de l’escola per fer-ho realitat.

A totes i tots els mestres i personal de l’escola pel seu compromís.

A totes les famílies per la seva confiança.

A tot el voluntariat per la seva solidaritat.

Gràcies.

Introducció.

El projecte que presentem té la voluntat de ser un model de desplegament curricular i metodològic del Projecte Educatiu de Centre.

El PEC de la nostra escola, per una banda, té clar i present la necessitat de compartir el procés d’ensenyament i aprenentatge amb les famílies i l’entorn. Per altra banda, es compromet a oferir un servei educatiu de qualitat cap a una educació integral i un desenvolupament personal i autònom dels alumnes, perquè esdevinguin persones responsables, competents i compromeses amb l’entorn. I finalment, vol contribuir a la formació d’alumnes actius i oberts als nous reptes que ens presenta la societat, per tal d’aconseguir que sigui més lliure, justa i tolerant.

Per tots aquest motius presentem el projecte “Al currículum integrat el treball de la solidaritat”. Volem que sigui el punt de partida d’un projecte més ampli en l’àmbit de la millora de la Consciència Social a l’escola, al barri, al municipi…

Aspectes als que volem donar resposta amb aquest projecte:
  • Mostrar que és possible ensenyar àrees curriculars a través de l’educació en valors.
  • Posar en valor l’educació en valors.
  • Avançar cap a una veritable Escola Inclusiva.
  • Facilitar la convivència d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.
Projectes que formen aquest treball:

Tot això ho hem organitzat en 5 capítols per explicar-ho tot el més bé possible:
  1. Com som i com treballem? Per entendre la nostra proposta és necessari presentar el context, explicar qui som i com treballem.
  2. Què hem fet? Presentarem les experiències realitzades el curs 15-16 i les que hem preparat per aquest.
  3. Com ho hem fet? Entrarem al detall de cada proposta amb la finalitat que sigui fàcilment reproduïble en altres escoles i entorns.
  4. Resultats i valoració de l’experiència. Mostrarem les conclusions de la feina feta i les propostes de futur.
  5. Referències i fons d’informació.
Enllaç al document. Clica AQUÍ o a la imatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a la web del premi. AQUÍ.