On som

L’ escola Bogatell és una escola catalana de titularitat pública. Està situada al barri de la Vila Olímpica del Poblenou, dins el districte de Sant Martí.

Ens podeu trobar a:

c/ Ramón Turró 74-76, 08005 Barcelona

Telèfon/fax: 932250494

Correu electrònic: escolabogatell@xtec.cat

Horari de visites:

Direcció dimecres de 9.00 a 10.00

Cap d’estudis divendres d’ 11:30 a 12:30

Secretària dilluns d’ 11:30 a 12:30

Metro L4 Bogatell i L1 Marina

Autobús: 36, 59, 92, H16 i V27