LA NOSTRA ESCOLA

El Bogatell era també el nom d’un torrent que naixia al Guinardó i que alimentava la Llacuna del Poblenou, després de creuar part del Camp de l’Arpa i del Clot. Fa més de 700 anys aquesta zona era una terra d’aiguamolls amb aus i insectes. De mica en mica les maresmes es van anar assecant degut a la pràctica de l’agricultura i a l’aprofitament industrial de l’aigua.

Fa 250 anys, amb el creixement de la ciutat de Barcelona, els fabricants van començar a edificar naus industrials. Per evitar inundacions es van canalitzar i conduir les rieres cap a la llacuna formada pel Bogatell. Posteriorment es va acabar canalitzant fins al mar.

L’any 1980 s’ocupa l’actual escola construïda als terrenys de l’antiga Estació Receptora de la Llet. A l’any 1984 es construeix l’edifici de pàrvuls amb quatre aules i 10 anys més tard es l’edifici s’amplia amb dues aules més.

Edifici d’educació primària

Edifici d’educació infantil