Oferta educativa

Som una escola de titularitat pública d’ Educació Infantil i Primària de dues línies.

Oferim la formació integral de l’alumnat amb atenció a la diversitat, on potenciem les capacitats individuals dels infants i el treball en grups reduïts en diverses àrees. Incidim en la importància de la col·laboració entre l’escola i les famílies per tal d’afavorir el desenvolupament de l’alumnat i la relació amb el barri i la ciutat per gaudir dels recursos  que ens ofereixen.

Disposem de menjador amb cuina pròpia, acollida de matí i tarda i activitats extraescolars organitzat per l’AFA.

Instituts adscrits a l’escola per garantir la qualitat de l’ensenyament:

Institut Icària, Institut Front Marítim, Institut Quatre Cantons, Institut Maria Espinalt , i 22@