Projectes i activitats destacades del centre

  1. Projecte plurilingüe

El nostre projecte lingüístic és trilingüe: català, castellà i anglès.

El català com a llengua del nostre país s’articula d’una manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües.

Quadre Resum del tractament de llengües a l’escola:

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS
  P3 Totes les àrees Cançons i poemes
P4
P5
1r
2n
3r
4t
La resta de sessions que no siguin les que es fan en castellà i anglès
Cançons i poemes
Cançons i poemes
1 sessió + plàstica
2 sessions
2 sessió + plàstica
2 sessions + Resolució de problemes
2 sessions + plàstica + Resolució de problemes
2 sessions + Resolució de problemes
1 sessió amb grup sencer
2 sessió amb grup sencer
3 sessions + 1 espai
3 sessions + 1 projectes+ 1 espai
3 sessions + 1 science
2 sessions + 1 mig grup + 2 science
2 sessions + 1 mig grup + 2 science
2 sessions + 1 mig grup + 2 science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La informàtica com a eina, esta incorporada a totes les àrees.

3. Experimentació-aula de ciències.

4. Participació a Escoles+Sostenibles.

5. Formem part de  “xarxes pel canvi ”

6. Projecte de visual i plàstica sobre autors i moviments artístics.

7. Participació al congrés de ciència (cicle inicial) i al Congrès de Petits Talents Cinetífics (cicle superior)

8. Participació en el projecte “Formigues cooperatives” a cicle mitjà ( educació fisica)

9. Participació al Dansa ara.

10. Setmana de les Matemàtiques.