Els nostres Projectes

 

L’escola  Aldric, és una escola pública que es va posar en funcionament el curs 2006/07. Els trets que ens identifiquen com a centre són:

*Una escola coeducadora, respectuosa amb els interessos i les individualitats de tots i cada un dels alumnes i les alumnes.

* Una escola oberta, flexible, integradora …. que fomenti i potenciï les relacions personals.

* Una escola educadora en els valors: respecte, responsabilitat, autonomia, confiança i  cura.

* Una escola motivadora, acollidora i vivencial tant pel professorat com per a l’alumnat.

* Una escola capaç de potenciar la creativitat a través de la investigació, l’exploració de l’entorn i dels elements quotidians, que creï condicions per a la reflexió, el diàleg i el creixement en les relacions.

* Una escola on pares i mares es puguin comprometre, no com a clients i consumidors, sinó  com a coprotagonistes del fet d’educar.

En aquesta pàgina podeu trobar el projecte educatiu del centre i els altres projectes que caracteritzen la nostra línia d’escola.