RECITAL DE CANÇONS DE NADAL

 

 

 

Llagostera, 13 de desembre de 2018

 

Benvolgudes famílies,

 

Us comuniquem que dijous, 20 de desembre de 2018 al matí, està prevista la celebració del Recital de Cançons de Nadal per a les famílies dels alumnes del centre, en el gimnàs de l’escola.

L’hora d’inici del recital serà a les 09:15 h. La intervenció dels alumnes està programada per nivells, de P3 a 6è curs d’educació primària.

El recital constarà de dues parts:

  1. Actuació dels alumnes d’educació infantil i cicle inicial a les 09:15 h. Atès l’aforament limitat del gimnàs, tindran accés preferent les famílies d’aquests dos cicles.
  2. Actuació dels alumnes de cicle mitjà i superior a les 10:00 h.

En el supòsit que una família necessiti sortir del recital un cop acabada la intervenció del seu fill/a, us agrairíem que esperéssiu a sortir del gimnàs un cop finalitzada l’actuació del cicle corresponent.

En referència a la filmació del recital, us informem que anirà a càrrec del Sr. Francesc Robles, representant d’aula del grup classe de 4t B. La gravació es penjarà a l’espai web del centre i serà accessible per a les famílies. També es podrà disposar del DVD de la gravació per encàrrec al propi centre.

Per aquest motiu, us agrairíem que gaudíssiu del recital sense necessitat de fer la pròpia filmació, donat que en disposareu d’una realitzada per un professional. A banda de la necessitat de complir amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, on s’explicita que dins del recinte escolar es requereix l’autorització prèvia de la direcció del centre, coneixedora de les famílies que autoritzen el centre a realitzar captació d’imatges dels seus fills/es.

Al final de cada intervenció, les famílies disposaran de temps per fotografiar el grup classe del vostre fill/a, amb tots els alumnes que tenen autorització familiar per ser fotografiats.

Cordialment,

La direcció del centre