Comunitat Educativa

EQUIP DIRECTIU:
DIRECTORA SECRETÀRIA CAP D’ESTUDIS
Irene Sancho Cortiella

Montserrat Chertó Boldó

Marta Prat Aubach

CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES:

Tutora de P3/P4:Marta Prat

Tutora de P5 i 1r: Paula Miralles
 

 

Tutora de 2n: Míriam Miralles

Tutora de 3r: Montserrat Chertó

Tutora de 4t i 5è: Cristina Carbó

 

Tutora de 6è:

 

Especialistes:
Anglès:Irene Sancho Cortiella

Anglès: Gemma Ubalde

Ed. Musical: Míriam Miralles
Ed. Física:

 

 

 

 

 

Religió:

 

PROFESSIONALS DE SUPORT AL CENTRE

Psicopedagog de l’EAP Maria José Tremoleda
Treballadora social de l’EAP Cristina Asens
CONSELL ESCOLAR
Presidenta Irene Sancho Cortiella
Cap d’estudis Marta Prat Aubach
Secretària Montserrat Chertó Boldó
Representants  mestres Cristina Carbó Torné

Sergio Oliver

Visitación Romero

Míriam Miralles Peñarrocha

Representants de pares i mares Llúcia Lleonart Sebastià

Mª Carme Sebastià Font

Eva Sancho Grau

Representant de l’AMPA Jordi Prats
Representant de l’Ajuntament Mar Ferràs