L’escola

Les seccions les podreu desplegar al menú dels quadrats, part superior dreta del portal web. Gràcies.

Benvinguts i benvingudes a l’espai Nodes de l’Escola Montsagre d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)