Instal·lacions

Mitjans materials:

  • Aula d’informàtica amb 24 ordinadors.
  • Aules d’anglès, música i petits grups.
  • Aula d’Educació Especial amb ordinador i material específic.
  • Biblioteca digitalitzada.
  • Sala de psicomotricitat i zona de migdiada pels usuaris del menjador (P3).
  • Gimnàs amb vestuaris i dotació de material adequat.
  • Cuina “in situ” i menjador.
  • Totes les aules d’Infantil, de Primària, l’aula d’anglès i l’aula de petit grup a Infantil tenen ordinador connectat a la xarxa, canó i pissarra digital.

 

Instal·lacions:

La part de l’edifici principal consta de quatre plantes:

– Planta inferior: parvulari, i sala de psicomotricitat.

– Planta baixa: despatxos, consergeria, biblioteca, aula d’informàtica, aula de música, aula d’experimentació, sala de professorat, despatxos de secretaria, cap d’estudis i direcció.

– Primera i segona planta: aules de primària i aules específiques.

– A la part que dona al carrer de Fuster Valldeperes hi ha tots els serveis addicionals i consta d’una sola planta amb: menjador, cuina, lavabos, vestidors, despatx AMiPA i gimnàs.