Science Bits

Una manera diferent de treballar el medi natural. És molt motivador i el que és més important, desenvolupa realment les competències d’aquesta àrea perquè incita a la formulació d’hipòtesis, de generar deduccions,…