Història

La nostra escola, actualment anomenada Abel Ferrater és l’escola pública del municipi. Com podreu comprovar tenim una llarga història i hem canviat de nom i d’ubicació diverses vegades.

Fins a l’any 1962 l’escola pública de la Selva no disposava d’un edifici que concentrés tots els nivells, els xiquets i xiquetes segons les edats i l’època es distribuïen per diferents espais del poble: a Sta. Llúcia, al Castell, a la placeta de la Palma, al carrer Major,…

En aquest període ens anomenàvem Escuelas Nacionales. El 18 de juliol d’aquell any 62 es va inaugurar un edifici escolar, on ara hi ha l’escola de música (al Parc Baix Camp).

Per fi tots els nens i nenes de l’escola pública ja podien estudiar junts. L’escola es va batejar com a Grupo Escolar José Cristiá Llombart, ja que va ser aquest senyor el que va cedir els terrenys a l’Ajuntament per a que s’hi pogués construir el centre.

L’escola va anar creixent, degut al tancament de l’escola parroquial de St. Agustí, i com que ja no hi cabíem i havíem d’utilitzar aules que estaven a la Defensa Agrària, es va haver de construir un altre edifici en una altra ubicació, al carrer Pare Crusats.

Al març de 1977 s’inauguraven les primeres aules del nou centre i fins l’any 1980 es van anar fent ampliacions. Com que els terrenys per a fer aquest edifici els va donar el fill del Sr. Josep Cristià Llombart, l’escola va tornar a canviar de nom, per tal de portar el del seu donador, i vam passar a ser l’Escola Gil Cristià i Arbós.

Arribada la dècada dels 90, la demografia de la Selva del Camp rebé una important empenta que va comportar un augment de demanda al nostre centre i es va haver de lluitar, una altra vegada, per la construcció d’un nou edifici que pogués encabir tota la població escolar que optava per l’ensenyament públic al municipi.

Finalment, al setembre de 2006 es van estrenar les noves instal·lacions educatives, a la Rasa de Ferrater. Donat el fet que el Sr. Abel Ferrater i Hortet va fer donació de les seves terres per a finalitats educatives a la Rasa i per tal d’honorar el seu nom i que a la vegada no es perjudiqués el nom del Sr. Gil Cristià i Arbós, es va determinar de fer el canvi de nom de les dues escoles públiques de la Selva, tal i com consta al DOGC núm. 5248, de data 31 d’octubre de 2008.

La nostra escola va passar a anomenar-se Escola Abel Ferrater.

La nostra escola ha passat per quatre noms i per moltes ubicacions però el que no ha variat és l’esperit de lluita i de treball de tota la comunitat educativa per mantenir la dignitat i la qualitat de l’escola pública a la Selva del Camp.