Programa araArt

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica “araArt” amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

Concretament nosaltres hem entrat dins del programa per la nostra col·laboració amb l’Escola de Música Municipal amb els MUSICALS LA SELVA, que realitzem amb els alumnes de 4t de primària.