Programació general anual (PGA)

La Programació General Anual de l’escola Abel Ferrater serà aprovada en sessió ordinària del Consell Escolar, a celebrar el 15 d’octubre de 2019.