CURS PAE
Data:    17 octubre
Horari:  16-19 h 
Preu del curs: 52 euros
  • Dret d’inscripció: 32 euros
  • Dret examen:       20 euros