Acollida

L’alumnat d’infantil amb germans a primària tenen servei d’acollida de 12:00 a 13:00 hores.