Característiques de l’escola

Treballem per una escola participativa en la qual tots els integrants (famílies, mestres, alumnes, personal no docent…) es trobin  inclosos.

Volem donar resposta a les necessitats del nostre alumnat vetllant per la seva incorporació al món que l’envolta. És una escola inclusiva i oberta al barri que valora i potencia el respecte, el pluralisme, la tolerància, la solidaritat, la diversitat i la igualtat home i dona.

Integrem l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement a l’escola des de P3 fins a 6è. Totes les aules estan dotades de pissarra digital interactiva (PDI). Treballem per ser una escola oberta als pares, al barri i a l’entorn. A través de les celebració de les festes populars apropem al nostre alumnat a les tradicions de la cultura catalana.

Ensenyament de l’anglès des de 1r de primària.