Experiències de camp

2016-ASSAIG D’APLICACIÓ DE BIOFERTILITZANTS TOMAQUERESEn aquesta secció trobareu els resultats dels assajos de camp promoguts per l’Escola Agrària de Manresa, tant a la finca de Can Poc Oli com en finques d’entitats col·laboradores.

Aquestes experiències són activitats incloses en el Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Les accions realitzades són suggerides majoritàriament pel sector d’horta ecològica de la Catalunya Central. Generalment són assajos varietals i respostes a tractaments de fertilització o de sanitat vegetal.

Els resultats s’acostumen a presentant en una jornada de camp al final de cada campanya.

Els següents enllaços us portaran als resultats d’aquestes experiències: