Curs Autogeneració fotovoltaica rural – 30 hores – de l’11 de març al 22 d’abril de 2020

plaques fotovoltaiques

 

Clic per inscripcions

Programa del curs

“Ajornat fins a nova data (d’acord amb les instruccions per contenir el Covid19)”

Presentació i objectius

Aquest curs va adreçat a persones relacionades amb l’àmbit rural que vulguin conèixer més sobre les instal·lacions fotovoltaiques i les oportunitats que poden oferir en les seves finques, per tal de ser més autosuficients energèticament.

Serà un curs teòric i pràctic en el qual coneixerem i visitarem instal·lacions autònomes completes, i aprendrem com dissenyar i dimensionar sistemes proposats pels alumnes a partir de les seves necessitats d’energia, tant d’instal·lacions autònomes, comd’instal·lacions connectades a la xarxa.

El curs vol posar en concordança la nova situació de l’ESFV generada per la baixada de preus dels panells fotovoltaics, donar elements de disseny per a les instal·lacions autònomes, conèixer experiències en funcionament i abordar les possibilitats actuals que ofereixen les energies renovables.

Professorat

 • Àngel Valls, especialista en ESF
 • Jaume Domingo, especialista en ESFV
 • Jordi Bonet, professor de la UPC-Manresa en el grau d’Enginyeria de sistemes TC
 • Arnau Arumí, professor de la UPC-Manresa en el grau d’Enginyeria de sistemes TC
 • Manel Romero, enginyer industrial i soci cofundador de Sud Renovables

Coordinadora del curs

 • Elena Sixto

 

LLOC DE REALITZACIÓ

 • Finca Can Poc oli – Escola Agrària de Manresa

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULES

A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent.

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

RÈGIM GENERAL DEL CURS

L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.

Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.


PROGRAMA DEL CURS

Dimecres, de 15:00 a 19:00 h i el dissabte 28 de març, de 9:00 a 16:00 h

“Les dates poden variar depenent de les instruccions per contenir el Covid19”

 • SESSIÓ 1, dm. 11 de març
  15:00 – 19:00 h Teoria
  TIPUS D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES. ELEMENTS QUE LES COMPOSEN. CONCEPTES D’ENERGIA I POTÈNCIA
  Llei d’Ohm, Equivalències d’unitats. Energia, Treball, Tensió, Intensitat, Resistència, Reactància, Capacitat…
  Professor: Jaume Domingo i Àngel Valls
 • SESSIÓ 2, dm. 18 de març
  15:00 – 19:00 h Teoria
  CAPTACIÓ D’ENERGIA I EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA.
  Els panells fotovoltaics. Tipus, corbes, rendiments. Orientació i inclinació dels panells, fixació, estructures… Bateries, consum instantani… Tipus de bateries, voltatges i capacitats.
  Professor: Jaume Domingo i Angel Valls
 • SESSIÓ 3, dm. 25 de març
  15:00 – 19:00 h Teoria
  CONCEPTES DE DIMENSIONAMENT PARTINT DE LES NECESSITATS I DISPONIBILITATS GLOBALS D’ENERGIA. APLICACIONS COMPLEMENTÀRIES
  Escalfament d’aigua, climatització, obtenció d’aiguadestil·lada, aire comprimit…
  Professor: Jaume Domingo i Angel Valls
 • SESSIÓ 4, ds. 28 de març
  9:00 – 16:00 h
  VISITA A DIFERENTS INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES DEL BAIX CAMP.
  Professor: Jaume Domingo i Angel Valls
 • SESSIÓ 5, dm. 1 d’abril
  15:00 – 19:00 h Teoria
  NOUS CRITERIS DE DISSENY I DIMENSIONAMENT. ESQUEMES I PRESSUPOSTOS. INSTAL·LACIÓ INTERIOR
  Situació dels onduladors, reguladors, cablejat, elements de seguretat…
  Professor: Jaume Domingo i Angel Valls
 • SESSIÓ 6, dm. 15 d’abril
  15:00 – 19:00 h Teoria / Pràctica
  EXERCICI PRÀCTIC DE DISSENY I DIMENSIONAMENT D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PARTINT DE LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES DELS ALUMNES.
  Professor: Jaume Domingo i Angel Valls
 • SESSIÓ 7, dm. 22 d’abril:
  15:00 – 17:00 h Teoria
  NORMATIVA VIGENT D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM.
  Professor: Manel Romero
  MONITORATGE D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
  17:00 – 19:00 h Teoria.Professors: Jordi Bonet i Arnau Arumí

 

ENLLAÇOS:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Organització

agricultura_h2 Formació Agrària

fons_europeu_agricola

 

Cursos - 2019 -

Cursos - 2018 -