Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves.

Objectius
1. Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de manera optativa.
2. Assegurar l’atenció dels infants i joves a la finalització de l’horari escolar, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
3. Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
4. Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.