Història

Història del Col·legi Santa Teresa

A l’any 1928, un grup de jesuïtes venien al Carmel a donar classes als nens del barri en unes dependències de la parròquia. Després de la Guerra Civil Sr. Febrer es va encarregar de l’ensenyament dels nens i la Sra. Teresa Pedrell del de les nenes.

A l’any 1970 es fan càrrec de la direcció del centre els Srs. Lluís Corretja i Jacinto Barrio, mestres i veïns, que ja ho eren del Col·legi Barcor, únic centre privat d’Horta que impartia el nivell de Batxillerat Elemental. A partir del curs 1973/74 es fusionen els dos centres, per la desaparició del Col.legi Barcor a conseqüència de les obres del Túnel de la Rovira. Cessa el Sr. Barrios, i des del curs 1976/77, es fa càrrec com a director el Sr. Corretja. El col·legi implanta el nivell de Formació Professional, primer la branca Administrativa i després les de Jardí d’infants i d’Automoció, sent també l’únic centre d’Horta que ho va impartir.

A partir del curs 1989/90, cessa el Sr. Corretja, seguint com  a directors els Srs. Acero i León. Es construeix un nou edifici per als nivells Infantil i part de Primària, ampliant les instal·lacions de cara a la implantació de la nova llei d’educació, la LOGSE.

Des del curs 2013/14, es jubilen els Srs. Acero i León, i es fa càrrec de la direcció del centre el Sr. Javier Pla que fins aquell moment era el Cap d’estudis de l’ESO, i que afegeix un plus, havia estat alumne del col·legi!. Seguint el que ha estat norma durant tots aquests anys, es continua innovant i millorant tant les instal·lacions com els procediments, amb la digitalització d’aules i la implementació de les xarxes socials.