Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

El Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) és el títol que acredita la formació en estudis secundaris per a persones adultes (majors de 18 anys). Aquesta titulació és molt demandada al món laboral i és molt important dins de la trajectòria personal de formació continuada al llarg de la vida.

Segons les possibles convalidacions o acreditacions, els estudis es poden cursar en un o dos cursos GES 1 i GES 2 que ofereixen la possibilitat de reprendre els estudis i d’aconseguir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO) a totes les persones que no van finalitzar els estudis de secundària i a aquelles que hagin superat un curs de formació i inserció laboral com  un PFI o un PQPI.

Els estudis de GESO consten de tres àmbits i cada àmbit està estructurat en mòduls que tenen un contingut homogeni i la durada d’un trimestre:

  • Àmbit de la comunicació: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera (anglès).
  • Àmbit científic tecnològic: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologia, educació per a la salut i el medi ambient, física i química, biologia i geologia.
  • Àmbit social: ciències socials, geografia i història, i educació per a la ciutadania.

Calendari:
– Inici del curs: 19 de setembre.

– Finalització del curs: 19 de juny.

Hi ha la possibilitat d’incorporar-se al curs al segon i al tercer trimestre.

Horari: aquests estudis s’imparteixen en horari de tarda (orientativament entre les 17h i les 21h). L’horari s’elaborarà en funció de l’itinerari personal de cada alumne/a. Es cursen un màxim de 17 hores setmanals i l’alumnat es matricula per mòduls, no per assignatures (oferta modular).

Modalitat: presencial.

Titulació: els estudis finalitzen quan es completen tots els mòduls de l’itinerari formatiu personal. S’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Un cop s’obté el títol de GESO es pot continuar la formació secundària postobligatòria, tal i com permet el títol d’educació secundària obligatòria (ESO), tot cursant el Batxillerat o bé un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.