OBERTA LA MATRÍCULA PER AL TERCER TRIMESTRE

Obrim matrícula NOMÉS per a cursar GESO i COMPETIC 3.
Procediment:

Envieu correu electrònic a l’adreça preinscripcionscfareus@gmail.com

Cal enviar la següent documentació:
– Document identificatiu (DNI, NIE, PASSAPORT)
– Targeta Sanitària Individual
– Expedient acadèmic, necessari per a valorar el nivell assolit

 

Cal informar les dades personals:
 • NOM I COGNOMS
 • DATA DE NAIXEMENT
 • DOMICILI
 • POBLACIÓ
 • TELÈFON
 • CORREU ELECTRÒNIC

OBERTA LA MATRÍCULA PER AL SEGON TRIMESTRE

Obrim matrícula NOMÉS per a cursar GESO i COMPETIC 3.
Procediment:

Envieu correu electrònic a l’adreça preinscripcionscfareus@gmail.com

Cal enviar la següent documentació:
– Document identificatiu (DNI, NIE, PASSAPORT)
– Targeta Sanitària Individual
– Expedient acadèmic, necessari per a valorar el nivell assolit

 

Cal informar les dades personals:
 • NOM I COGNOMS
 • DATA DE NAIXEMENT
 • DOMICILI
 • POBLACIÓ
 • TELÈFON
 • CORREU ELECTRÒNIC