Servei d’acollida

El servei d’acollida s’ofereix de 8 a 9 del matí a partir del primer dia de curs.
Aquest servei està subvencionat per la pròpia AMPA al tractar-se d’una necessitat bàsica per moltes de les nostres famílies.
PREUS:
Durant tot el curs
bon-dia
De dilluns a divendres
200€ a l’any
3 dies a la setmana
150€ a l’any
1 dia a la setmana
75€ a l’any
Esporàdicament:
3€ al dia